خدمات موسسه فرهنگی روابط عمومی آرمان

آموزش روابط عمومی

برگزاری کارگاه های آموزشی توسط اساتید حرفه ارتباطات و روابط عمومی ، ترجمه مقالات خارجی و تولید مقالات علمی معتبر ، تولید محتوای چند رسانه ای و برگزاری همایش های علمی و تخصصی

مشاوره روابط عمومی

طراحی تشکیلات و ساختار های روابط عمومی در جهت توسعه روابط عمومی ، آسیب شناسی و ارائه راهکار برای بهود فعالیت ها ، مشاوره و در اختیار قرار دادن سال های تجربه نزد روابط عمومی ها

مطالعات ارتباطی و افکارسنجی

تهیه انواع فرم افکارسنجی و ارتباطی برای نهاد های دولتی و غیر دولتی ، نظرسنجی گسترده از جامعه هدفتان پیرامون نظرات درباره ، نهاد ، سازمان ، خدمات و محصولات

برگزاری همایش ها

برگزاری انواع گردهمایی ها با کول باری از تجربه ، اعم از سمینار ، سمپوزیوم ، کنفرانس ، کنگره ، میزگرد و ...

انتشارات

همراهی اساتید ارتباطات و روابط عمومی و چاپ ده ها کتاب و ایجاد نشریات تخصصی در زمینه روابط عمومی

برنامه ها

پنجمین دوره جشنواره ستارگان روابط عمومی

پنجمین دوره جشنواره ستارگان روابط عمومی

جشنواره تبلیغات ایران

سومین دوره جشنواره تبلیغات ایران

آیین سرآمدان روابط عمومی

ششمین دوره آیین سرآمدان روابط عمومی

پوستر پنجمین دوره آیین سرآمدان روابط عمومی

پنجمین دوره آیین سرآمدان روابط عمومی

پوستر دومین دوره جشنواره برترین های تبلیغات ایران

دومین دوره جشنواره برترین های تبلیغات ایران

چهارمین دوره جشنواره ستارگان روابط عمومی

چهارمین دوره جشنواره ستارگان روابط عمومی

پوستر دوازدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی

دوازدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی

اخبار