آرشیو برنامه ها

پنجمین دوره جشنواره ستارگان روابط عمومی

پنجمین دوره جشنواره ستارگان روابط عمومی

جشنواره تبلیغات ایران

سومین دوره جشنواره تبلیغات ایران

آیین سرآمدان روابط عمومی

ششمین دوره آیین سرآمدان روابط عمومی

پوستر پنجمین دوره آیین سرآمدان روابط عمومی

پنجمین دوره آیین سرآمدان روابط عمومی

پوستر دومین دوره جشنواره برترین های تبلیغات ایران

دومین دوره جشنواره برترین های تبلیغات ایران

چهارمین دوره جشنواره ستارگان روابط عمومی

چهارمین دوره جشنواره ستارگان روابط عمومی

پوستر دوازدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی

دوازدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی