رشته روابط عمومی و تعریف روابط عمومی

رشته روابط عمومی و تعریف روابط عمومی

مقدمه ( رشته روابط عمومی و تعریف روابط عمومی )

هر کسی از روابط عمومی تعاریف خود را داراست اما کدام یک صحیح است ؟ کدام تعریف جامع تر ، کلی تر و کامل تر است ؟ روابط عمومی در حال حاضر در بیشتر کشور های پیشرفته یک صنعت پر درآمد و کلیدی است به طوری که در کشور های اروپایی به عنوان یکی از شعل های پر درآمد شناخته می شود اما چرا در ایران هنوز روابط عمومی سنتی است ؟؟؟ جواب تمام سوال های شما پیش ماست اما خارج از حوصله این مقاله است .

 

ما در این مقاله قصد داریم شما را با تعاریف رشته روابط عمومی آشنا کنیم . تمامی این تعاریف توسط استاد ارجمند ، هوشمند سفیدی در کتاب اصول روابط عمومی جمع آوری شده و در اختیار علاقه مندان و دانشجویان رشته روابط عمومی قرار گرفته است .شما با خواندن این مقاله قادر خواهید بود تعریفی درست و جامع تری از روابط عمومی داشته باشید .

 

همچنین در صورت داشتن هرگونه سوال می توانید در قسمت سوال و جواب همیار روابط عمومی به جواب خود برسید .

 

به سوی تعالی روابط عمومی  ( رشته روابط عمومی و تعریف روابط عمومی )

 

 

رشته روابط عمومی و تعریف روابط عمومی

 

برای شروع بحث لازم است در ابتدا، در پیرامون تعریف روابط عمومی بحث شود. رشته روابط عمومی و تعریف روابط عمومی … آنچه من بر آن تاکید دارم، ضرورت ارائه تعریفی جدید از روابط عمومی است که مبتنی بر وضعیت اجتماعی کشور و فرهنگ ایرانی – اسلامی باشد. برای رسیدن به چنین تعریفی، بررسی اهم تعاریفی که تاکنون درباره روابط عمومی ارائه شده است، ضروری می نماید: ( رشته روابط عمومی و تعریف روابط عمومی )

 

  1. تعریف « رکس هارلو » از پیشگامان روابط عمومی در جهان: «روابط عمومی عبارت از دانشی است که توسط آن، سازمان ها آگاهانه می کوشند به مسئولیت اجتماعی خویش عمل کنند تا بتوانند تفاهم و حمایت کسانی را که برای موسسه اهمیت دارند، به دست آورند.»[۱] ( رشته روابط عمومی و تعریف روابط عمومی )

 

  1. « اسکات. ام. کاتلیپ » صاحبنظر، روابط عمومی در جهان: « روابط عمومی، اداره کردن وظایف، شناسایی و ایجاد، حفظ و نگهداری روابط مطلوب و حسنه بین سازمان و جامعه است، جامعه ای که توفیق و ناکامی یک سازمان به آن وابسته است. » [۲] ( رشته روابط عمومی و تعریف روابط عمومی )

 

  1. « فرهنگ و بستر » : « عمل ایجاد زمینه ی درک عامه از فرد، موسسه یا نهاد و ترغیب آنان برای داشتن حسن نیت نسبت به آن، همچنین درک و حسن نیت عامه نسبت به فرد، موسسه یا نهاد. » ( رشته روابط عمومی و تعریف روابط عمومی )

 

  1. پرفسور « بایرون کولیستان »: « روابط عمومی، کوشش مدیران برای ترغیب مردم یا نفوذ در افکار آنان از طریق کاربرد وسایل ارتباطی است تا آنکه مردم نظر خوب نسبت به یک موسسه داشته باشند و آن را محترم شمارند و حمایت و پشتیبانی کنند و در فراز و نشیب ها در کنار آن باقی بمانند. » ( رشته روابط عمومی و تعریف روابط عمومی )

 

  1. دکتر « رکس. اف. هارلو» استاد قدیمی و رهبر حرفه ای روابط عمومی: « روابط عمومی، وظیفه ای مدیریتی و روشن است که برای ایجاد و نگهداری راه ها و خطوط متقابل درک، پذیرش و همکاری بین یک سازمان و مردمی که با آن سر و کار دارند، کمک می کند.» ( رشته روابط عمومی و تعریف روابط عمومی )

 

  1. « جامعه انجمن روابط عمومی »: « روابط عمومی به جامعه ی پیچیده و جمع گرای کمک می کند که به تصمیمات و وظیفه اش توسط مشارکت در درک مقابل بین گروه ها و موسسه ها به صورت موثرتر دست یابد و روابط عمومی در راستای هماهنگ کردن عموم با سیاست های مردمی کمک کند.»

 

  1. « انجمن جهانی روابط عمومی»: « روابط عمومی، بخشی از وظایف مدیریت سازمان و عملی ممتد، مدام و طرح ریزی شده است که از طریق آن، افراد و سازمان ها می کوشند تا تفاهم و پشتیبانی کسانی را که با آنان سر و کار دارند، به دست آورند.» ( رشته روابط عمومی و تعریف روابط عمومی )

 

  1. « انجمن روابط عمومی انگلستان »: « روابط عمومی عبارت است از تلاش ها و اقدام های آگاهانه، برنامه ریزی شده و سنجیده برای استقرار و کسب تفاهم متقابل بین یک سازمان و گروه های موردنظر آن سازمان.» ( رشته روابط عمومی و تعریف روابط عمومی )

 

  1. « انجمن روابط عمومی دانمارک »: « روابط عمومی عبارت از تلاش هایی است مستمر و منطبق با روش های علمی و عملی که مدیریت سازمان ها به منظور ایجاد تفاهم و پیدایش حسن علاقه مندی و تحصیل پشتیبانی گروه هایی که سازمان با آن سر و کار دارد و یا فکر می کند در آینده سر و کار خواهد داشت، به عمل می آورد.» ( رشته روابط عمومی و تعریف روابط عمومی )

 

  1. « انجمن روابط عمومی آلمان »: « روابط عمومی، عبارت از تلاش های آگاهانه و قانونمند به منظور تفاهم و استمرار اعتماد و شناخت متقابل عموم است که بر اساس تحقیق علمی و عملی صحیح و مستمر میسر می شود.» ( رشته روابط عمومی و تعریف روابط عمومی )

 

  1. « کنگره جهانی روابط عمومی» در سال ۱۹۷۸ در مکزیکو: « روابط عمومی کاربردی عبارت است از هنر و دانش اجتماعی تجزیه و تحلیل گرایش ها، پیش بینی آثار آنها، مشورت با روسای موسسات و تهیه و اجرای برنامه های عملی که هم در جهت منافع موسسه و هم همگان باشد.[۳] ( رشته روابط عمومی و تعریف روابط عمومی )

 

  1. « انجمن روابط عمومی امریکا »: « روابط عمومی کوششی برای تأثیرگذاری و ایجاد تغییر در افکار عمومی از طریق نظارت، تحقیق و ارزیابی اطلاعات و فرآیندهاست.» ( رشته روابط عمومی و تعریف روابط عمومی )

 

  1. « ادوارد برنیز » یکی از بنیانگذاران رشته روابط عمومی:«روابط عمومی، عبارت است از دادن اطلاعات به مردم و تالش های ترغیبی به منظور تغییر گرایش ها و رفتار مردم و کوشش برای همبسته ساختن نگرش ها و اقدامات یک موسسه با مخاطبان خود و متقابلاً نگرش ها و اقدامات مخاطبان با موسسه.»[۴] ( رشته روابط عمومی و تعریف روابط عمومی )

 

  1. « جان مارستن »: « روابط عمومی، ارتباط قانع کنده و از روی نقشه برای تأثیر گروهی از مردم است که معنی و مقصدی در تأثیر به آن وجود داشته باشد.» [۵] ( رشته روابط عمومی و تعریف روابط عمومی )

 

همچنین، آن دسته از اعمال مدیریت است که مدیر به دستیاری آن، برخورد و رفتار عامه را می سنجد و در نتیجه، خط مشی ها و طرز عمل های فرد یا موسسه را به صورتی که متضمن منافع عامه و فرد و یا موسسه مزبور باشد، تعیین و برنامه عمل و فعالیت ارتباطی خود را به منظور حصول حسن تفاهم و قبول جامعه مطرح می کند.» [۶] ( رشته روابط عمومی و تعریف روابط عمومی )

  1. « رابرت اسکار کارلسون »: « « روابط عمومی، فعالیت های اطلاعاتی و خط مش هایی است که سازمان های مختلف با توسل به آنها درصدد ایجاد نگرش های مطلوب نسبت به خود و کارشان و همچنین مبارزه با نگرش های مخالف هستند.»[۷] ( رشته روابط عمومی و تعریف روابط عمومی )

 

  1. « اسکات. ام. کاتلیپ » و « آلن. اچ. سنتر » در کتاب « روابط عمومی موثر »: « روابط عمومی عبارت است از انتقال و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نظرات مدیریت موسسه به مخاطبان آن و انتقال تجزیه و تحلیل اطلاعات و نظریات این گروه ها به مدیریت به منظور ایجاد همسویی و هماهنگی در علایق و منابع.»[۸] ( رشته روابط عمومی و تعریف روابط عمومی )

 

  1. نشریه « اخبار روابط عمومی »: « روابط عمومی عمل مدیریت است که به وسیله آن افراد جامعه مورد سنجش قرار می گیرند و روش کار و طرز عمل یک فرد یا یک موسسه با مصلحت عمومی منطبق می شود و برنامه ای برای جلب تفاهم و مقبولیت عامه به موقع اجرا گذاشته می شود.» ( رشته روابط عمومی و تعریف روابط عمومی )

 

  1. روابط عمومی آیینهء تمام نمای یک موسسه است. ( رشته روابط عمومی و تعریف روابط عمومی )

 

  1. روابط عمومی عبارت از رفتار خوب توأم با گزارش خوب است. ( رشته روابط عمومی و تعریف روابط عمومی )

 

  1. روابط عمومی، شمای اجتماعی و یک نظام ارتباطی و دائمی هر سازمان است که راهبردها و تاکتیک های سازمان را برای جوامع مخاطب، و نگرش ها و انتظارات جوامع مخاطب را برای سازمان « ترجمه » می کند. ( رشته روابط عمومی و تعریف روابط عمومی )

 

  1. « برنایز »: « روابط عمومی عبارت است از ایجاد حسن تفاهم و قبول عامه با استفاده از قواعد و اصول علوم اجتماعی.» ( رشته روابط عمومی و تعریف روابط عمومی )

 

  1. « اطلاع بر افکار عمومی و سنجش و ارزشیابی آن.» ( رشته روابط عمومی و تعریف روابط عمومی )

 

  1. روابط عمومی عبارت از: « چشم، گوش و زبان سازمان » ( رشته روابط عمومی و تعریف روابط عمومی )

 

  1. « روابط عمومی یعنی داشتن رابطه خوب با دیگران.» ( رشته روابط عمومی و تعریف روابط عمومی )

 

  1. « روابط عمومی عبارت است از اقدام به کارهایی برای افزایش و تقویت رابطه با مردم. ( رشته روابط عمومی و تعریف روابط عمومی )

 

  1. « گرونیک »: « روابط عمومی، مدیریت ارتباط میان یک سازمان و همگان هایی است که با آن سر و کار دارند.»[۹] ( رشته روابط عمومی و تعریف روابط عمومی )

 

 1. « لانگ و هازلتون »: « روابط عمومی، کارکرد ارتباطی مدیریت است که از طریق آن سازمان ها با محیط خود سازگار می شوند، آن را اصلاح می کنند و تغییر می دهند، یا آن را حفظ می کنند تا به اهداف سازمانی دست یابند.[۱۰] ( رشته روابط عمومی و تعریف روابط عمومی )

 

منابع :

[۱]- میرسعید قاضی، علی ، تئوری و عمل در روابط عمومی و ارتباطات، انتشارات مبتکران، چاپ اول، زمستان ۱۳۷۰، ص ۲۹٫

[۲]- امینی، رضا، روابط عمومی، انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، تهران، ۱۳۵۴،          ص ۱۳_ ۱۵٫

[۳] – مارانتز کوهن، پائولا، « درسنامه روابط عمومی» ، ترجمه سیدمحمود خاموشی، میرسعید قاضی، تهران.تابستان ۱۳۷۶، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها، ص ۱۵٫

[۴] – مارانتز کوهن، پائولا. « درسنامه روابط عمومی».

[۵] – دکتر نطقی، حمید، « مدیریت و روابط عمومی » ، انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، ۱۳۴۹، ص ۱۵۵٫

[۶] – همان، ۱۵۸٫

[۷] – فصلنامه هنر هشتم، « روابط عمومی مهندسی توافق »، پیش شماره اول، بهار ۱۳۵۷، ترجمه فرنازلویزه، ص ۱۲٫

[۸] – فصلنامه هنرهشتم، پیش شماره دوم، تابستان ۱۳۷۵، بخش معرفی کتاب، ص ۷۸٫

[۹] -ویندال. سون و … ، « کاربرد نظریه های ارتباطات» ف ترجمه دکتر علیرضا دهقان، تهران ، تابستان ۱۳۷۶، چاپ اول، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها ف ص ۱۵۹٫

[۱۰] – همان

 

 

شما می توانید نسخه کامل این مقاله را از سایت همیار روابط عمومی دریافت کنید

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *